Uroczyste podpisanie Porozumienia Stalowowolskiego

W dniu dzisiejszym w budynku Politechniki Rzeszowskiej miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia Stalowowolskiego.  Porozumienie ma na celu stworzenie możliwie najlepszych warunków dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego miast i regionów położonych w regionie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Strony porozumienia postanowiły podjąć działania prowadzące do dynamicznego rozwoju kształcenia kadr technicznych na poziomie wyższym technicznym w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Strony zobowiązują się prowadzić różne działania zmierzające do rozbudowy bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo-badawczej, teleinformatycznej oraz laboratoryjnej bazy naukowo-badawczej.

 

Więcej informacji wkrótce w materiale filmowym.