Uczczono pamięć ofiar Holocaustu

We wtorek w Stalowej Woli odbyły się uroczystości w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. W organizację tego wydarzenia włączyło się szereg instytucji. Jedną z nich było Muzeum Regionalne.

Rozwadów był miejscem gdzie jeszcze przed wojna mieszkało wielu Żydów. Jak wyglądały kiedyś relacje polsko-żydowskie?

Następnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym pomordowanym rozwadowskim Żydom w czasie II wojny światowej.

Później przeniesiono się do MBP gdzie odbyły się prelekcje.

Ponadto w bibliotece otwarta została wystawa pt. „Prywatna wojna doktorów Łazowskiego i Matulewicza” przygotowana przez Muzeum Regionalne.

Stalowa Wola jest jedną z 36 miejscowości na Podkarpaciu, która włączyła się w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.