Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym to ważne zadanie policjantów jako tych, którzy bardzo często pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Celem prowadzonych działań jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w całym kraju udzielać będą bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi. 

Na terenie powiatu stalowowolskiego działają następujące instytucje i organizacje wspierające osoby pokrzywdzone:

1. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

    ul. Polna 18, telefon 15-642-52-93

    37-464 Stalowa Wola

2. Stowarzyszenie na rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

    “Tarcza” Punkt Konsultacyjny

    al. Jana Pawła II  5, telefon 15-842-09-40

     37-450 Stalowa Wola

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

    ul. Dmowskiego 1, telefon 15-842-50-97

    37-450 Stalowa Wola

4. Sąd Rejonowy

    ul. Popiełuszki 16, telefon 15-643-45-00

    37-450 Stalowa Wola

5. Komenda Powiatowa Policji

    ul. Popiełuszki 24, telefon 15-877-33-43

    37-450 Stalowa Wola

6. Prokuratura Rejonowa

    ul. Popiełuszki 16, telefon 15-643-47-00

    37-450 Stalowa Wola

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli policjanci pełnią dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.  Informacje można uzyskać u stalowowolskich dzielnicowych, policjantów z zespołu do spraw profilaktyki społecznej oraz funkcjonariuszy z wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Źródło KPP Stalowa Wola