Szpital w Nisku wzbogacił się o nowy sprzęt i aparaturę medyczną

Szpital w Nisku wzbogacił się o nowy sprzęt i aparaturę medyczną.  W ubiegłym roku powiat niżański uzyskał dofinansowanie z rezerwy budżetu wojewody podkarpackiego w wysokości 330 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 412 tys. zł. Do placówki trafiły dwa aparaty USG dla oddziału ginekologiczno-położniczego.

Powiat uzyskał również dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 790 tys.  zł na realizację zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nisku w celu poprawy standardów świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu niżańskiego” (łączna wartość zadania wynosiła ponad 1 mln zł). Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup zestawu endoskopowego na potrzeby szpitalnej pracowni endoskopowej oraz zestawu 30 łóżek dla oddziału wewnętrznego.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom poprawi się dostępność i jakość usług zdrowotnych świadczonych dla lokalnego społeczeństwa, przede wszystkim dla mieszkańców Niska i okolic.