Szpital w Nisku wzbogaci się o nowy sprzęt

Powiat Niżański pozyskał środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i aparatury medycznej.