Symulacja ewakuacji obozu w Zaklikowie

Stalowowolscy policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, wspólnie z zastępem Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, przeprowadzili ćwiczenia sytuacji kryzysowej, jaką może przynieść nagła zmiana pogody. Polegały one na symulowanej ewakuacji obozu harcerskiego i kolonii z Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Na Kopcu” w Zaklikowie.

Działania szkoleniowe przeprowadzono w związku z dynamicznymi zmianami pogodowymi w różnych częściach kraju i towarzyszącymi im zjawiskami meteorologicznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla osób odpoczywających na obozach na terenie kompleksów leśnych.

Wczoraj w miejscu wypoczynku, wraz z Kwatermistrzem Chorągwi Podkarpackiej ZHP, sprawdzono teren obozowiska pod kątem oznaczeń dróg ewakuacyjnych, umieszczenia tablic informacyjnych z telefonami alarmowymi, oznaczeń punktów zbornych na wypadek ewakuacji oraz stanu dróg dojazdowych do obozowiska dla służb ratowniczych. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przez opiekunów pod nadzorem Policji i Straży Pożarnej z zachowaniem wszelkich procedur, łącznie z postawieniem w stan gotowości Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Zaklikowie.

Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, młodzież bezpiecznie przeszła z miejsca zakwaterowania na miejsce ewakuacji. Wyznaczono również drugie alternatywne miejsce zbiórki dla osób ewakuowanych. Po zakończeniu ćwiczeń omówiono z uczestnikami, na co należy zwrócić uwagę i jak się zachować w przypadku sytuacji kryzysowej, jak może pociągać za sobą ewakuację.

Źródło KPP Stalowa Wola