Stypendia Starosty Niżańskiego dla najlepszych uczniów

15 października 2020 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Niżański Robert Bednarz
odwiedził szkoły z Powiatu Niżańskiego. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, tegoroczne
uroczystości miały zupełnie inny charakter i odbywały się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności.
Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył stypendia uzdolnionym uczniom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański.

– Samorząd Powiatu Niżańskiego od wielu lat wspiera uzdolnionych uczniów, doceniając ich
poświęcenie i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy. Działania te motywują młodzież do
dalszego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy, ponieważ z roku na rok odnotowujemy wzrost
ilości zgłoszonych wniosków. Dziękuję wszystkim uczniom za wkład, który wnosicie w rozwój
szkół i gratuluję wysokich osiągnięć. Jestem przekonany, że zdobyta przez was wiedza
w szkole średniej, rozwijana przez ciężką pracę, zaowocuje w przyszłości – mówił Starosta
Niżański Robert Bednarz.

Komisja stypendialna nagrodziła 54 uczniów, spośród których najlepsza szóstka otrzymała
stypendia w wysokości 1.200 zł. Wśród wyróżnionych osób z najwyższą średnią oraz spośród
przyjętych absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 znalazło się:
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku: Aleksandra Kobylarz, Marcin
Madej, Julia Pietrzyk, Adrian Gumiela, Agnieszka Sądej, Dorota Wołosz, Oliwia Szewczyk,
Klaudia Joniec, Magdalena Kotuła, Alicja Zagórska, Agnieszka Dąbek, Dominika Kochańczyk,
Wiktoria Sudoł, Magdalena Węglińska, Aleksandra Krajanowska i Jagoda Blajerska oraz
absolwenci szkół podstawowych: Anna Tomecka, Emilia Pietrzyk i Małgorzata Ludian.
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem: Klaudia
Szczerbaty, Hubert Baranowski i Dominik Krawiec, a także absolwenci szkół podstawowych:
Paweł Wójtowicz, Jagoda Pacyna i Michał Szymonik.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem: Kewin Zając i Dawid
Bednarczyk.
Zespól Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem: Julia Maciążek, Rafał Krakowiak,
Magdalena Laufer, Kinga Laufer, Marta Piędel, Kinga Wyka, Konrad Bednarz i Aleksandra
Puzio oraz absolwenci szkół podstawowych: Wiktoria Kozara, Martyna Nienajadło, Patryk
Olszowy, Paweł Zięba, Hubert Wyka i Kacper Król.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: Bartosz Buczek, Marcel Gorczyca,
Aleksandra Kubik, Karolina Kutyła, Michał Łokaj, Piotr Madej, Aneta Miliczek i Gabriela Potocka,
jak również absolwenci szkół podstawowych: Dawid Cieślik, Maksymilian Siek i Piotr Bródka.

W imieniu całej społeczności, Starosta Niżański podziękował również wszystkim nauczycielom
za ich wkład i zaangażowanie w edukację młodego pokolenia, ponieważ sukcesy młodzieży to
także ich zasługa.
Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na ścieżce edukacyjnej.