Starostwo Powiatowe w Nisku zmienia siedzibę na czas remontu

W związku z rozpoczynającą się realizacją zadania związanego z remontem i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2, z dniem 18 września 2023 r., do czasu zakończenia remontu, przenosi się tymczasowo siedzibę Starostwa Powiatowego w Nisku, mieszczącą się pod adresem Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, do pomieszczeń zastępczych w budynku przy ul. Rzeszowskiej 42, 37-400 Nisko – II piętro (tymczasowa siedziba – jt. budynek, w którym swoją siedzibę ma ARiMR Biuro Powiatowe w Nisku i Wydział Biura Transportu Międzynarodowego GITD), oraz dodatkowo do pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku,
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko.

W tymczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rzeszowskiej 42 swoje zadania realizował będzie: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik, Pełnomocnik ds. Kontroli, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Inspektor Ochrony Danych, Audytor Wewnętrzny, Biuro Radców Prawnych, Biuro Rady, Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Finansowy.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Racławicach, przy ul. Rudnickiej 15 tymczasowo zlokalizowany zostanie Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu.

Realizacja inwestycji potrwa do lutego 2024 r.
Ponadto informujemy, że numery telefonów i czas pracy urzędu nie uległy zmianie.