Stanisław Kłapeć – prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego przeszedł na emeryturę

Stanisław Kłapeć przez ponad 40 lat związany był z bankowością spółdzielczą. Teraz przyszedł czas na odpoczynek.