Stalowowolski Florian ma nowego proboszcza

fot. Robert Radzik

Po tragicznej śmierci ks. Mariana Balickiego wyznaczono jego zastępcę. Nowym proboszczem parafii św. Floriana został ks. kan. Wacław Gieniec z Iwanisk. Nominacji  dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz.

Ks. kan. Wacław Gieniec przyjął święcenia kapłańskie w 1989 roku. Dotychczas pełnił on funkcje proboszcza parafii św. Katarzyny w Iwaniskach. Rolę to pełnił od 2012 roku.