Stalowa Wola liderem opłat komunalnych w Polsce

Jedne z najniższych opłat komunalnych, miejsce przyjazne do życia – Stalowa
Wola liderem w województwie podkarpackim i w czołówce najbardziej przyjaznych
miast w Polsce. Spośród 366 miast zaprezentowanych w prestiżowym rankingu firmy
Curulis pn.: „Wydatki mieszkańców na usługi komunalne”, nasz ośrodek miejski zajął
20 miejsce.
– Udowodniliśmy, że można dokonać niemożliwego, że można obniżyć opłaty
komunalne za wodę i ścieki, mieszkańcy Stalowej Woli mogą płacić jedną z najniższych opłat
za wywóz odpadów, a emeryci i renciści i wiele innych grup społecznych podróżować
bezpłatnie komunikacją publiczną. Konsekwentna strategia ustalania opłat komunalnych
i uczciwe rozliczanie sprawiły, że jesteśmy najbardziej przyjaznym miastem do życia na
Podkarpaciu. Mogę popatrzeć prosto w oczy mieszkańcom Stalowej Woli i powiedzieć:
dotrzymałem słowa – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie ponosi przeciętna
polska, 4-osobową rodzina z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, podatku od nieruchomości, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania.

Średni, roczny koszt usług komunalnych w Stalowej Woli w 2019 roku wynosi
2168,47 zł. – Wbrew obiegowym opiniom, jesteśmy najtańszym miastem w województwie
podkarpackim pod względem kosztów życia mieszkańców z punktu widzenia opłat
komunalnych. Drugim natomiast w gronie miast o podobnych parametrach do Stalowej Woli,
czyli posiadających strefę przemysłową, podobną liczbę mieszkańców i pełniących zbliżone
funkcje regionalne – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.
Dla przykładu w Mielcu, który często porównywany jest ze Stalową Wolą, kwota
roczna opłat za usługi komunalne dla tej samej rodziny, o tych samych parametrach
i warunkach życia wynosi 3017,13 zł. Prawie 850 zł więcej. Największą kwotę, wśród miast
podobnych do Stalowej Woli, płacą mieszkańcy Wodzisława Śląskiego i wynosi ona
3815,06 zł. Średni koszt opłat za usługi komunalne w województwie podkarpackim to
2988,58 zł.
Jedną ze składowych ogólnej opłaty jest roczny koszt wodościeku, który w Stalowej
Woli w 2019 roku opiewa na kwotę 1132,15 zł, co lokuje nas na 1 miejscu wśród miast
podobnych do Stalowej Woli, a na 5 miejscu na Podkarpaciu pod tym względem.
Roczny koszt biletów komunikacji miejskiej w Stalowej Woli wynosi 712,80 zł, co
sytuuje nas w pierwszej trójce najtańszych miast w naszym województwie w tej kwestii.

Stawka 2,20 zł za bilet normalny jest jedną z najniższych, a do tego w hutniczym grodzie
obowiązuje wiele zniżek. Dla przykładu stalowowolscy emeryci po 60. roku życia, weterani,
osoby, które walczyły o wolność i niezależność naszego kraju w ramach opozycji
komunistycznej i dzieci
z rodzin wielodzietnych zyskały przywilej poruszania się komunikacją miejską za darmo.
Stawka 0,48 zł podatku od nieruchomości stawia nas na pierwszym miejscu w
rankingu w naszej grupie funkcjonalnej oraz w grupie miast od 50 do 100 tys. mieszkańców ina trzecim w województwie. Natomiast bezpłatne parkingi skutkują pierwszym miejscem we wszystkich badanych i przedstawianych w zestawieniu konfiguracjach.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione składowe, Stalowa Wola mocno wyróżnia
się na tle województwa pod względem rocznych opłat komunalnych. Pierwsze miejsce na
Podkarpaciu, drugie w swojej grupie funkcjonalnej i trzecie wśród miast o liczbie
mieszkańców od 50 do 100 tys. umacniają naszą pozycję lidera i pokazują dbałość samorządu miasta o portfel mieszkańców Stalowej Woli.

 

źródło: UM Stalowa Wola