Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej

W Urzędzie Gminy Harasiuki podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich pod nazwą: „Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej”.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, prace remontowe i konserwatorskie, jakie obejmą budynek byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej, to m.in. przebudowa i remont dachu. Zakres planowanych prac obejmuje demontaż istniejącego pokrycia dachowego (blachy), uzupełnienie i wymianę niezbędnych elementów konstrukcji dachowej, wykonanie pokrycia dachowego poprzez zastosowanie membrany dachowej oraz blachy dachówkopodobnej (modułowej), wykonanie obróbek blacharskich oraz kompletnego orynnowania.

Podpisanie umowy na remont dachu na zabytkowym budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej nie tylko zabezpieczy budynek, ale również nada mu estetycznego wyglądu, dopasowanego do wymogów oraz charakteru budynku – podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Koszt realizacji zadania wynosi 169 125 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 147 274,05 zł.