Spotkanie w ramach bezpiecznych wakacji nad wodą

Trwają wakacje. Jest to dobry czas, by przypomnieć najważniejsze zasady, które wpłyną na wzrost bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Ciepłe dni zachęcają nas przede wszystkim do spędzania wolnego czasu nad wodą. W miniony czwartek, w ramach V edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, policjantka przypominała dzieciom o zasadach bezpieczeństwa.

Tematem czwartkowego spotkania było bezpieczeństwo w okresie wakacyjnym. Przede wszystkim została szeroko omówiona kwestia bezpieczeństwa podczas pobytu w wodzie i nad wodą. Podczas prelekcji niżańska profilaktyk sierż. Katarzyna Pracało odniosła się również do sytuacji  bezpieczeństwa na  drodze, w miejscu zamieszkania czy w  górach. Wspólnie z uczestnikami spotkania omówiono zasady kontaktu z osobami nieznajomymi. Wyobraźnię dzieci wspomogła odegrana krótka scenka, gdzie podczas przykładowego dialogu pomiędzy funkcjonariuszką a ochotnikiem zaproszonym do zabawy, chętnie wymieniały się trafnymi spostrzeżeniami, jak zachować się podczas, gdy zaczepia nas obca osoba.

Policjantka poruszyła także tematy związane z zagrożeniami, jakie mogą pojawić się podczas zabawy na świeżym powietrzu, a także ostrzegała, jak unikać niebezpiecznych sytuacji np. podczas pomocy rodzicom przy pracach w domu. Podczas spotkania dzieci mogły wsiąść do policyjnego radiowozu.

Na koniec profilaktycznej pogadanki zachęcono wszystkich do wzięcia udziału w konkursie pn. „Artystyczny przeWODNIK” zorganizowanym przez Biuro Prewencji KGP wraz z Fundacją PZU, polegającym na przygotowaniu spotu filmowego lub pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką, promujących bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą. Uczestnikom spotkania rozdano tematyczne ulotki. Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz konkursu można znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.

 

Źródło KPP Nisko