„Sokoły” będą remontowane

Mają piękne tradycje, świadczą o kulturze i historii narodu polskiego, a przez lata zaniedbane i częściowo porzucone – budynkom „Sokołów” w Nisku i Rozwadowie wreszcie ma zostać przywrócony należny blask.