Siły Zbrojne RP odebrały samobieżne haubice „KRAB”

25 marca br. na terenie jednostki wojskowej w Sulechowie, w której stacjonuje
5. Lubuski Pułk Artylerii, nastąpiło oficjalne przyjęcie na wyposażenie Sił
Zbrojnych RP pierwszych seryjnych samobieżnych haubic „KRAB”. Tym samym HSW S.A. rozpoczęła produkcję seryjną wyposażenia dla pierwszego Dywizjonowego Modułu
Ogniowego „Regina”, składającego się z 24 sh „Krab” kal. 155 mm. Warto przypomnieć,
że w skład każdego DMO Regina wchodzą, poza środkami ogniowymi, także 3 Wozy
Dowódczo-Sztabowe (WDSz), 8 Wozów Dowódczych (WD) różnego szczebla, 6 Wozów
Amunicyjnych (WA) i Wóz Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE).

Przekazaniu podlegała 1-sza bateria 1-go DMO, tj. 8 sh „Krab” i wozy towarzyszące.
Przyjęcie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP elementów dywizjonowego modułu
ogniowego rozpoczyna realizację umowy podpisanej 14.12.2016 r. pomiędzy Zarządem
Huty Stalowa Wola S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej na
dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie REGINA. Wartość
umowy przekracza 4,5 mld złotych. Ten kontrakt jest jednym z największych kontraktów zleconych w polskim przemyśle obronnym.
Jest to wyjątkowy moment dla HSW S.A., ponieważ sprzęt przekazujemy zgodnie
z harmonogramem wynikającym z Umowy z Zamawiającym.

Samobieżna haubica 155 mm to najwyższej klasy sprzęt artyleryjski. Haubica
samobieżna 155 mm jest przeznaczona do obezwładniania i niszczenia: baterii artylerii
i artylerii rakietowej, stanowisk dowodzenia, węzłów łączności i umocnień terenowych,
pododdziałów czołgów zmechanizowanych i zmotoryzowanych we wszystkich
położeniach i rodzajach działań bojowych, środków pancernych i opancerzonych w głębi
ugrupowań przeciwnika oraz ogniem na wprost oraz obiektów wsparcia logistycznego.
Charakteryzuje się szybkostrzelnością wynoszącą przy ogniu intensywnym 6
strzałów/min i donośnością max 40 km. Jego wyposażenie stanowią m.in. bardzo
precyzyjny system nawigacji inercyjnej wspomaganej wojskowym GPS (z modułem
SAASM), zaawansowany system kierowania ogniem, system filtrowentylacji,
nowoczesny, cyfrowy system łączności wewnętrznej i zewnętrznej, system
przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu, dzienne i nocne przyrządy obserwacyjne
kierowcy i dowódcy, system ostrzegania i samoosłony pojazdu, który wykrywa
opromieniowanie z dalmierzy lub oświetlaczy laserowych oraz umożliwia automatyczne
postawie zasłony dymnej w kierunku, z którego nastąpiło opromieniowanie., celownik
do strzelania na wprost, radar balistyczny i agregat prądotwórczy. Oprócz działa 155
mm jest wyposażony w karabin maszynowy 12,7 mm i wyrzutnię granatów dymnych (2×4).
Po zakończonych uroczystościach odbył się pokaz dynamiczny bojowego działania
wyrzutni rakietowych WR – 40 Langusta oraz haubic samobieżnych Krab.