Ruszyły eliminacje do turnieju „Patrol Roku”

Ruszyły eliminacje pierwszego stopnia do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji „Patrol Roku”. Wczoraj rano, niżańscy policjanci prewencji przystąpili do testu wiedzy na podstawie którego zostaną wyłonieni laureaci którzy wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.

Wczoraj rano, funkcjonariusze z Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Nisku,  przystąpili do testu wiedzy, który obejmował w szczególności pytania z zakresu zasad i taktyki pełnienia służby patrolowej, środków przymusu bezpośredniego, czy też etyki zawodowej policjanta.

Policjanci, którzy w teście wiedzy udzielili największej liczby poprawnych odpowiedzi zakwalifikowani zostaną do kolejnego etapu zawodów, który odbywać się będzie na szczeblu wojewódzkim. Oprócz testu wiedzy, policjanci zmierzą się także z zadaniami w zakresie umiejętności strzeleckich oraz poddadzą testowi swoją sprawność fizyczną.

Ostatni, trzeci stopień zawodów, odbędzie się w Szkole Policji w Słupsku. Podczas finału zostanie wyłoniony zwycięski patrol, który zdobędzie największą liczbę punktów w konkursie wiedzy, sprawności fizycznej oraz umiejętności praktycznych.

Funkcjonariuszom,  którzy wezmą udział w kolejnym etapie zawodów – życzymy powodzenia.

Źródło KPP Nisko