Rozpoczęcie budowy nowego Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem

W Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem nastąpiło rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem – budowa nowej siedziby”. Ponad 20-arowa działka została wczoraj przekazana wykonawcy budowy nowego obiektu w obecności m.in. Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz nowego Komendanta Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.

Przypomnijmy, że 12 lutego 2021 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Waldemar Grochowski oraz ówczesny Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie złożyli podpisy pod aktem notarialnym, na mocy którego Policja stała się właścicielem ponad 20-arowej działki przy ulicy Grunwaldzkiej.

Zgodnie z planem powstanie tutaj nowa siedziba Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, a oddanie projektu budowy do realizacji nastapiło wczoraj przed południem w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Nisku nadkom. Dariusza Szybiaka, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego oraz nowego Komendanta Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem podkom. Bożeny Jarosz.

Budowa nowego obiektu z pewnością przyczyni się do poprawy warunków obsługi obywateli, podniesienia standardu pracy policjantów i pracowników Policji oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na sierpień 2024.

Źródło KPP Nisko