Remont sali gimnastycznej i boiska przy LO w Nisku zakończony

Niedawno odbył się odbiór II etapu, a zarazem odbiór końcowy, zadania pn. „Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”.

W przekazaniu zadania udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, Inspektor Nadzoru
Budowlanego Stanisław Siek, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Jerzy Stelmach oraz Wykonawca.

Drugi etap obejmował swoim zakresem: wymianę siatki ogrodzenia boiska z zainstalowaniem piłkochwytów wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boiska, wymianę drewnianej podłogi w sali gimnastycznej na podłogę syntetyczną, uzupełnienie tynków i roboty malarskie, ocieplenie ścian zewnętrznych sali, zaplecza i łącznika, montaż dodatkowego wyposażenia sali, montaż trybun, wyposażenie siłowni, remont zadaszenia schodów zewnętrznych i wymianę balustrad schodów wewnętrznych.

Wartość zrealizowanych zadań II etapu wyniosła 996.713,73 zł, a całkowita wartość projektu to kwota 2.168.201,38 zł, z czego 1.063.830 zł stanowi dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska –
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.