Rafał Weber o „Nowej Piątce PIS-u”

W dniu wczorajszym miała miejsce konferencja prasowa zwołana przez posła Rafała Webera. Omówił on na niej „Nową Piatkę PIS-u”, której filarami są :

  1. Rodzina (świadczenia 500+ dla każdego dziecka – również dla pierwszego)
  2. Młodzi (zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia)
  3. Praca ( obniżenie podatku z 18 % na 17%)
  4. Starsi i słabsi (emerytura plus)
  5. Infrastruktura (likwidacja wykluczenia komunikacyjnego)

Poseł Rafał Weber zaprezentował te założenia w kontekście naszego regionu. W ramach zmian w programie „500+” ponad 17 tysięcy dzieci z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego skorzysta dodatkowo z tego świadczenia. Ponadto od 1 maja obowiązywał będzie nowy program „Emerytura+” w ramach którego każdy emeryt i rencista otrzyma 1100 zł brutto. Oznacza to że z świadczenia tego skorzysta ponad 43 tysiące emerytów i rencistów z naszego regionu (powiat stalowowolski, niżański, tarnobrzeski).

 

Więcej informacji wkrótce w materiale filmowym. 

 

Angelika Wielgosz