Radni za absolutorium

Radni Miejscy w Nisku większością głosów udzielili absolutorium burmistrzowi Julianowi Ozimkowi.