Przygotowania do zakończenia sezonu w ogrodzie. Policja apeluje – zadbajmy o swoje mienie

Funkcjonariusze prowadzili działania profilaktyczne pn. “Bezpieczny Ogród”, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa na terenach ogródków działkowych w powiecie niżańskim. Ostatnie ciepłe i słoneczne dni spowodowały wzmożone prace działkowiczów, przed sezonem zimowym. Była to dobra okazja do spotkania i rozmawiania na temat bezpiecznych zachowań.

Wypoczynek na terenie ogródków działkowych dla wielu osób jest jednym ze sposobów spędzenia czasu wolnego. Na terenach ogródków działkowych dochodzi jednak często do różnego rodzaju zdarzeń. Wśród tych zjawisk należy przede wszystkim wyszczególnić między innymi: dewastację mienia, kradzieże, włamania, zakłócenia porządku publicznego, podpalenia oraz czyny o charakterze chuligańskim.

W tym tygodniu, dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku, w towarzystwie prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych w Nisku rozmawiał z właścicielami działek na temat prawidłowego zabezpieczenia sprzętu oraz altan, zwracania uwagi na osoby postronne czy zachowaniu sąsiedzkiej czujności. Funkcjonariusz przekonywał, że dobra współpraca policji i działkowców przyczyni się do ograniczenia przestępczości oraz aktów wandalizmu na terenie ogrodów.

Źródło KPP Nisko