Przeżyli z sobą tyle lat – czyli Złote i Diamentowe Gody w Nisku

W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 4 grudnia odbyła się uroczystość Złotych oraz Diamentowych Godów Małżeńskich. Medale Prezydenckie po 50 i 60 latach wspólnego życia otrzymało 8 par.

Wśród dostojnych jubilatów obchodzących Złote Gody znaleźli się Janina i Mieczysław Dorota, Zofia i Stefan Gil, Wanda i Andrzej Mścisz, Jadwiga i Witold Pastucha, Helena i Tadeusz Warchoł, Maria i Tadeusz Złotek, Helena i Julian Dąbek.

Diamentowe Gody świętowali Katarzyna i Bolesław Zybura.

– Dziękuję Państwu za to, że jesteście. Że świadczycie swoimi czynami jak powinno się postępować w małżeństwie. Dziękuję, że pokazują Państwo właściwy sposób funkcjonowania rodziny i stanowią Państwo przykład dla innych, a szczególnie dla młodszych pokoleń. Każdy z nas przeżywa lepsze lub gorsze chwile, ale na Państwa przykładzie widać, że wszelkie przeciwności można pokonywać, problemy rozwiązywać i być ze sobą na dobre i złe przez dziesiątki lat. Gratuluję Państwu i życzę serdecznie wszystkiego dobrego, byście dalej trwali w wielkiej miłości. Życzę bardzo dobrego zdrowia i opieki pana Boga – mówił Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Małżonkowie, którzy kilka dekad temu ślubowali sobie wierność i miłość otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycie, nadane przez Prezydenta RP. Wręczali je Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Folta oraz Lucyna Drąg kierownik USC w Nisku. Oprócz medali jubilaci otrzymali pamiątkowe ryngrafy, legitymacje, listy gratulacyjne oraz upominki. Na ręce pań złożone zostały bukiety kwiatów.