Przebudowa drogi Zdziary – Banachy na odcinku Żuk Stary – Gózd zakończona

W ostatnim czasie przekazano do użytku kolejne zrealizowane przez Powiat
Niżański zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Żuk Stary – Gózd”.

W odbiorze udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego:
Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

W ramach realizacji zadania przebudowane zostało 1200 m drogi, podwyższyły się parametry techniczne oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.049.080,16 zł, z czego 488.773 zł stanowi
dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej.