Program “Stalowowolska duża rodzina”

PROGRAM „STALOWOWOLSKA DUŻA RODZINA”

Samorządowy Program „Stalowowolska Duża Rodzina” funkcjonuje od 01 stycznia 2016 r., został wprowadzony w życie uchwałą Nr XVIII/209/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli  z dnia 13 listopada 2015 r.

  1. Ulgi dla rodzin wielodzietnych objętych PROGRAMEM
  • 50% zniżki na bilet wstępu na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • bezpłatne przejazdy na podstawie biletu dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Stalowej Woli do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej nie dłużej niż do 25 roku życia. Bilety będą wydawane przez Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego,
  • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z którego mogą korzystać rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeżeli uczą się w szkole lub szkole wyższej. Rodzice otrzymują karty bezterminowo.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Ze zniżkami jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i partnerami Programu można zapoznać się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl  lub www.mpips.gov.pl w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY.

 

źródło: UM Stalowa Wola