Powiat Niżański na podium Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów

W Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZPP), podczas którego Starosta Niżański RobertBednarz odebrał z rąk Prezesa ZPP Andrzeja Płonki, statuetkę i dyplom za zajęcie 3 miejsca w skali całego kraju, w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców.
Powiat Niżański, już po raz drugi z kolei, znalazł się w czołowej 15 najaktywniejszych
powiatów, w przeprowadzanym corocznie przez ZPP Ogólnopolskim Rankingu
Powiatów i Gmin, w kategorii Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców. W
kategorii tej sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.
Rok 2018 to kolejny dobry rok dla Powiatu Niżańskiego, w którym udało się wiele
osiągnąć, dzięki bardzo dobrej realizacji zadań Powiatu, poprzez sprawne działanie
Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego, Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.