Posiłek w szkole i w domu

Od nowego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program ma na celu zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

W ramach programu udzielane są trzy rodzaje form pomocy : posiłek ( w placówce oświatowej lub Restauracji „Słoneczna”), zasiłek celowy na zakup pożywienia oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Każdej osobie udzielona jest jedna, najbardziej odpowiednia forma pomocy.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym stalowowolskiego MOPS-u.