Pomoc najuboższym

Najuboższe rodziny, ale także niepełnosprawni, bezdomni i bezrobotni mogą już korzystać z darmowej pomocy żywnościowej MOPS i PKPS w Stalowej Woli.