Policyjne spotkania podczas ferii zimowych

Chociaż ferie zimowe na Podkarpaciu się zakończyły, jednak nie oznacza to przerwy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. W ubiegły wtorek, policjantka zajmująca się profilaktyką w niżańskiej komendzie Policji spotkała się z podopiecznymi świetlicy środowiskowo – profilaktycznej na terenie powiatu niżańskiego. Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

W trakcie spotkań funkcjonariusze nie tylko mówią o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, ale też słuchają tego, co dzieci i młodzież chcą im powiedzieć. Policjanci dowiadują się o pozytywnych doświadczeniach dzieci, ale niejednokrotnie zdarzają się historie, na temat których trwają wspólne długotrwałe dyskusje.

W czasie minionego tygodnia profilaktyk z niżańskiej komendy policji spotkała się z młodzieżą uczęszczającą w czasie ferii na zajęcia do jednej ze świetlic środowiskowo – profilaktycznej,  na terenie powiatu niżańskiego. Funkcjonariuszka podczas spotkania opowiadała m.in. o odpowiedzialności prawnej nieletnich, jak również wyjaśniła młodzieży, czym jest demoralizacja wskazując na poważne zagrożenia mogące mieć wpływ na ich całe życie.

Ponadto, nie brakowało tematów dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa – młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji.

Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Źródło KPP Nisko