Policyjne działania „SMOG”

Dziś na terenie województwa podkarpackiego policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Nadrzędnym celem działań będzie eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Niemniej jednak policjanci będą zwracać także uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania policjantów ukierunkowane będą na przeprowadzenie, jak najwiekszej liczy badań emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

Kierującym przypominamy, że funkcjonariusz policji, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, uprawniony jest m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza obowiązujące normy ochrony środowiska, policjant ma obowiazek zatrzymać dowód rejestracyjny i zakazać dalszej jazdy niesprawnym pojazdem.

Akcja będzie miała również chrakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również “zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Pamiętajmy, że poruszając się sprawnymi technicznie pojazdami, dbamy o dobrą jakość powietrza.

Źródło KPP Stalowa Wola