Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku

W ostatnim czasie została podpisana umowa na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych”, z Wykonawcą inwestycji Firmą pn. Usługi Remontowo Budowlane „MALBUD” Andrzej Małek z Sarzyny.

Koszt realizowanego zadania wynosi 3 777 819,57 zł. Realizacja podzielonej na dwa
etapy inwestycji potrwa do lutego 2024 r.

W ramach inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa o jedną kondygnację i rozbudowa o schody i windę zewnętrzną budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Placu Wolności 2 wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., centralnego ogrzewania, klimatyzacji, instalacji elektrycznej oraz przyłączem wody.