Podpisanie umowy na na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Etap II – CZĘŚĆ III”