Piknik Niepodległościowy pn. „Służymy Niepodległej”

W niedzielę 10 listopada w Nisku odbył się I Piknik Niepodległościowy pn. „Służymy Niepodległej”. Organizatorami imprezy byli wspólnie Dowódca 16. Batalionu Saperów w Nisku – ppłk mgr inż. Grzegorz Grobel, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – Waldemar Ślusarczyk, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku oraz Komenda Hufca ZHP im. „Szarych Szeregów” w Nisku.

Dla mieszkańców Niska przygotowano dzień otwartych koszar. Podczas wojskowego pikniku w kompleksie Garnizonu Nisko można było zwiedzić samą Jednostkę Wojskową, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, czy odwiedzić koszarową Izbę Pamięci. Swoje wystawy mieli także członkowie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej oraz Koła Numizmatycznego w Nisku. Nie zabrakło ciekawych zajęć dla najmłodszych oraz przepysznej wojskowej grochówki. Jak przystało na piknik z okazji odzyskania niepodległości odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego” oraz Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Wieczorem uczestnicy przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie odbył się „Capstrzyk Niepodległościowy”. Odczytane zostało przesłanie Ministra Obrony Narodowej z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odbył się także Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Przedstawiciele Wojska i Władz Gminy złożyli ponadto kwiaty przy Pomniku Wdzięczności. Impreza zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

źródło: UGiM Nisko

Żródło NCK Sokół Nisko