Pierwsze zeznania

Pierwsze kolejki w stalowowolskim Urzędzie Skarbowym – podatnicy składają roczne zeznania