Pierwsza sesja nowej rady miejskiej w Nisku

Podczas I sesji nowej niżańskiej rady miejskiej dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miasta w Nisku.