Pamięci lekarzy, pamięci pomordowanych

Dwie pamiątkowe tablice uroczyście odsłonięto na rozwadowskim rynku. Jedna ku pamięci zasłużonych lekarzy, druga ku pamięci zamordowanych rozwadowian.