Oświatowe dylematy

Trwa rekrutacja do stalowowolskich i niżańskich szkół ponadgimnazjalnych. Czy w związku z mniejszą ilością uczniów pracę stracą nauczyciele z regionu.