Okiem niżańskich radnych

Po roku rządzenia Niskiem dziś pytamy miejscowych samorządowców o porażki i sukcesy oraz o plany dla miasta