Odprawa roczna niżańskich policjantów

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano ubiegłoroczny stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Rok 2018, to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców powiatu niżańskiego, poprzez zmniejszenie liczby kolizji i wypadków drogowych.

W odprawie oprócz kierownictwa komendy, udział wzięli również: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusz Szymanek, Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, Prokurator Urszula Błądek oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Naradę rozpoczął i przywitał zebranych gości Komendant Powiatowy Policji w Nisku kom. Dariusz Szybiak. Następnie I zastępca komendanta nadkom. Jarosław Zych, na podstawie multimedialnej prezentacji, omówił wyniki pracy niżańskich policjantów za miniony rok. Określając priorytety na 2019 rok, komendant wymienił m.in. dalszą współpracę z lokalnymi samorządami oraz upowszechnianie narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz reaktywowanie Posterunku Policji w Krzeszowie. 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusz Szymanek przedstawił wyniki niżańskich policjantów na tle województwa. Wyraził słowa uznania dla sposobu pełnienia służby przez tutejszych funkcjonariuszy i za bardzo dobre wyniki osiągane przez niżańską komendę.

Zaproszeni goście podkreślali wysokie standardy jakości pracy niżańskiej policji oraz gotowość do współpracy z naszą formacją. Złożyli również swoje podziękowania za codzienną służbę policjantów oraz efektywną współpracę z naszą jednostką. 

 


Źródło KPP Nisko