Oddanie do użytku budynku dla podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem