Od soboty będą prowadzone prace rozruchowe w Elektrociepłowni. Bedzie głośno!

Elektrociepłownia Stalowa Wola realizuje inwestycję budowy nowoczesnego nisko-emisyjnego bloku gazowo-parowego, który zastąpi istniejące wyeksploatowane jednostki węglowe. Obecnie prace wchodzą w fazę rozruchową. Na tym etapie konieczne jest przeprowadzenie procesu czyszczenia rurociągów za pomocą pary. Proces ten może powodować okresowe uciążliwości dla mieszkańców terenów wokół Elektrociepłowni związane ze zwiększoną emisją hałasu.

Prowadzenie prac planowane jest od 22 lutego do 9 marca 2020 roku.
Dla ograniczenia skutków ewentualnych czasowych wzrostów poziomu hałasu prace nie będą prowadzone w niedziele oraz w porze nocnej.

Nowy blok gazowo-parowy przyczyni się w przyszłości do znaczącej poprawy jakości powietrza i polepszenia lokalnych warunków życia.