O handlu ludźmi na spotkaniu z młodzieżą

W ubiegłym tygodniu po raz piętnasty obchodziliśmy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Z tej okazji policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli przeprowadzili szereg spotkań z młodzieżą szkolną, aby zapoznać ich z tą problematyką.

Handel ludźmi, to nazwa przestępczego procederu obejmującego wszelkie działania nakierowane na wyzysk ludzi i naruszające ich prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten często związany jest z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej, a także ograniczeniem wolności. Źródłem zysku jest często praca przymusowa. Aby uświadomić i uchronić młodzież przed tym procederem, stalowowolscy policjanci zorganizowali spotkania z uczniami szkół z naszego powiatu.

Podczas wykładów, młodzi ludzie dowiedzieli się, czym jest handel ludźmi, jakimi metodami posługują się sprawcy, a także na co należy zwrócić uwagę, aby nie stać się ich ofiarą. Słuchacze otrzymali również cenne wskazówki, jak przygotować się do zarobkowego wyjazdu za granicę i gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Pamiętajmy, że handel ludźmi nie jest tylko związany z przymusową pracą, czy też handlem organami. To także nielegalna adopcja, pornografia dziecięca, żebractwo, wykorzystywanie do celów przestępczych oraz wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, naruszające prawo decydowania o sobie. Ofiarą może stać się każdy bez względu na wiek, płeć, czy pochodzenie. Za to przestępstwo, zgodnie z art. 189a kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Źródło KPP Stalowa Wola