Nowy sprzęt dla OSP

OSP w Stalowej Woli i w Charzewicach wzbogaciły się o nowy sprzęt.