Nowy sprzęt dla niżańskiego szpitala

W budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji aparatury medycznej, zakupionej przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa, w ramach realizacji dwóch zadań: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku oraz Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w celu poprawy standardów świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Niżańskiego.