Nowy parking przy ul. Kwiatkowskiego 1

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy dawnym budynku Dyrekcji Naczelnej HSW S.A. Wykonawcę poznamy 8 marca, kiedy to upłynie termin składania ofert.

Planowo przebudowany zostanie istniejący parking o nawierzchni asfaltowej ze skośnymi miejscami postojowymi i drogą manewrową oraz powstanie nowy parking z miejscami parkingowymi  i drogą manewrową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo wykonawca opracuje projekt odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz projekt stałej organizacji ruchu. Wraz z nowym parkingiem, przy wjeździe i wyjeździe pojawią się szlabany.

 

źródło: UM Stalowa Wola