Nasze miasto nominowane jest w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019

Stalowa Wola została nominowana w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019. W konkursie udział bierze 30 obiektów. Stalowa Wola startuje z “Rozwojem Terenów Zielonych”.

Głównym celem projektu bylo zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Stalowa Wola oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Projektem objęte zostały 3 obszary zielone na terenie Stalowej Woli o łącznej powierzchni 59,50 ha. Są to: teren położony wzdłuż osiedla Skarpa, zespół parkowo-pałacowy w Charzewicach oraz Błonia nad Sanem. Projekt obejmuje min. budowę ciągów komunikacyjnych, ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych, placów zabaw, montaż małej architektury, nasadzenia drzew, budowę boisk, budowę plaży, uporządkowanie terenów.

Konkurs Top Inwestycje Polski Wschodniej ma za zadanie wskazanie inwestycji samorządowych i podległych im spółek, a także inwestycji infrastrukturalnych i prywatnych, biznesowych, których efekt jest ważny dla regionu i jego mieszkańców.

Każdy może oddać głos za lub przeciw każdej z nominowanych inwestycji. Głosowanie zakończy się 17 września 2019 r. o godz. 12.

Aby zagłosować na stalowowolską inwestycję należy wejść na stronę internetową:

https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-polski-wschodniej-2019,64/rozwoj-terenow-zielonych-w-stalowej-woli,2029/pberul

Laureaci konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 zostaną uhonorowani podczas uroczystej gali w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (25-26 września 2019 roku).