Napisz list do Ameryki

Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli nawiązała współpracę z biblioteką w Ameryce szykuje się wzajemne pisanie listów przez czytelników obu bibliotek