Nagrody za komiksy o osiedlach Fabryczne i Rozwadów

W MBP w Stalowej Woli miało miejsce podsumowanie konkurs „Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie”. Konkurs był skierowany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych.