Mają absolutorium

Zarząd Powiatu Niżańskiego z absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.