KWW Forum Mieszkańców zaprezentowało swoich kandydatów