Kredyt a pożyczka – jaka jest różnica?

Kredyt i pożyczka funkcjonują w języku potocznym jako słowa określające w zasadzie to samo, często więc używa się ich wymiennie. W rzeczywistości są to dwa inne produkty bankowe, które różnią zasady ich udzielania, a także definicje obowiązujące w przepisach. Na czym dokładnie polega różnica pomiędzy kredytem a pożyczką?
Rozwiewamy wątpliwości.

Kredyt a pożyczka – definicje

Żeby zrozumieć, czym różnią się te dwa produkty bankowe, warto wyjść od ich definicji.

 • Kredyt jest umową, w ramach której bank zobowiązuje oddać się do dyspozycji
  kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych. Strony określają, na jak długo środki zostaną przekazane oraz na co kredytobiorca może je przeznaczyć. Obowiązkiem
  kredytobiorcy jest korzystanie z pieniędzy zgodnie z celem wskazanym w umowie oraz zwrot kwoty wykorzystanego kredytu wraz z opłatami: odsetkami oraz prowizją dla banku.
 • Pożyczka to umowa, w ramach której podmiot udzielający pożyczki (nie zawsze musi
  to być bank!) zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość
  pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący pożyczkę zobowiązuje się z kolei zwrócić taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy i w takiej samej ilości.

Szukając pożyczki i kredytu dla siebie, warto dokładnie przyjrzeć się ofertom banków i innych podmiotów, które chcą pieniądze pożyczyć. Często naprawdę znacząco się od siebie różnią! Do porównania kredytów gotówkowych sprawdzi się na przykład porównywarka internetowa, w której znajdują się zestawienia ofert z różnych banków. Dzięki temu w łatwy sposób, bez wychodzenia z domu można zobaczyć, jakie warunki proponują poszczególne banki.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Choć produkty te wydają się być podobne, różni je kilka szczegółów:

 • podstawa prawna udzielenia – w przypadku kredytu jest to Ustawa z 29 sierpnia 1997
  r. Prawo bankowe, a w przypadku pożyczki Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
  cywilny,
 • przedmiot umowy – w przypadku kredytu są to zawsze środki pieniężne, pożyczką
  mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy,
 • strony umowy – w przypadku kredytu podmiotem udzielającym jest bank, w
  przypadku pożyczki może to być zarówno bank, jak i każda inna osoba posiadająca środki finansowe,
 • forma zawarcia umowy – kredyty zawiera się zawsze poprzez umowę pisemną, w
  przypadku pożyczki forma pisemna obowiązuje dla umowy powyżej 1000zł,
 • cel zawarcia umowy – przy kredycie jest on określony w umowie, w przypadku
  pożyczki uzyskane środki można przeznaczyć na dowolne potrzeby,
 • spłata – termin spłaty kredytu jest ściśle określony w umowie, natomiast w przypadku
  pożyczki nie trzeba określać go w umowie; warto jednak wiedzieć, że po wypowiedzeniu
  umowy przez pożyczającego, dłużnik ma 6 tygodni na spłatę długu,
 • koszty – kredyt wiąże się z prowizją dla banku oraz odsetkami, natomiast pożyczka
  może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna.

Zainteresował cię temat pożyczek i kredytów? Szczegółowe informacje na temat obu tych
produktów bankowych znajdziesz tutaj: https://finanse.rankomat.pl/poradniki/kredyt-a-pozyczka-czym-roznia-sie-te-rozwiazania/